Senaste nytt från myndigheterna

Några uppdateringar från myndighetssidan.

För att få inneha och använda modellraketmotorer över 100 gram och elektriska tändare krävs som kanske känt tillstånd från den lokala brandmyndigheten och att man genomgått en D-utbildning, från en av MSB:s godkända utbildare.

Brandförsvaret har varit mycket samarbetsvilliga för att kunna utfärda undertecknad tillstånd för hantering och förvaring av pyrotekniska artiklar så billigt som möjligt, och för att få ned kostnaderna debiterades det mesta av arbetet intern som egenutbildning och resten på timme istället för fastpris. Notan för tillståndet blev 2400 kronor istället för över 5000 kr och gäller för förvaring av pyrotekniska artiklar i 1.3 och 1.4 i bostaden i 5 år, samt tillstånd att använda dessa.

Efter att ha lusläst MSBFS 2016:3 (9 kap 31§) framgår det däremot att man inte får förvara mer än 100 gram motorer och 0 gram tändare i bostaden, utan bara i externt förråd, på grund av att MSB:s föreskrifter inte verkar vara fullt så genomtänkta som de kanske borde. För att ställa det i perspektiv får man ha 5 kg krut, 5 kg fyrverkerier och 20 kg ammunition i bostaden. Tekniskt sett är ett lägenhetsförråd inte “bostad”, men brandkåren tycker det är en dålig ide att förvara explosiva varor i gemensamma förråd. Har man externt utomhusförråd gäller inte några begränsningar. MSB kan inte uttala sig om varför föreskrifterna ser ut som de gör och håller med om att det inte är realistiskt på något sätt. Frågan är under diskussion intern i MSB och de har en dialog med Brandförsvaret för att hitta en lösning, och förhoppningsvis kommer de öka gränsen för mängden raketmotorer som får förvaras i bostad, med eller utan tillstånd från brandförsvaret är oklart. Förhoppningsvis kan de lösa det kortsiktigt genom att utförda ett generellt undantag för modellraketmotorer och tändare, men föreskriften är under revidering och kommer förhoppningsvis kunna skrivas om helt gällande modellraketmotorer och tändare i framtiden.

Gällande ammoniumperklorat kompositmotorer (APCP) har MSB öppnat upp möjligheten för att exkludera dem från artiklar över explosiva varor. Jag har skickar in dokument och tekniska analyser från USA och de ska diskutera möjligheterna intern med deras jurister och tekniska experter, både gällande APCP och tändare.

Ansökan för att hålla D-utbildning internt i föreningen är snart klar att skickas in, och jag hoppas att vi kommer kunna hålla den kostnadsfritt för alla medlemmar. Idag krävs den för att använda motorer med mer än 100 gram drivmedel och alla elektriska tändare. Förhoppningsvis kommer den inte behövas i framtiden.

Tar fortfarande gärna emot förslag för olika fält runt om i landet som kan vara lämpliga för mindre och större raketer, kan göra en lista på hemsidan om det vore intressant. Tillstånd krävs dock från markägaren för formella klubbuppskjutningar, så bra om man kollat upp detta innan.

Fly safe,

//Anton, ledamot SMRK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *