Tillstånd för D-utbildning!

Svenska Modellraketklubben har mottagit tillstånd från MSB att bedriva utbildning för att få använda P1 och P2 för raketer. Styrelsen har inte tagit beslut om det kommer tas ut någon symbolisk avgift och om det är krav på medlemskap, men vi måste föra register på alla som genomgått utbildningen så det senaste blir sannolikt ett krav (medlemskapet är kostnadsfritt).

Utbildningen är på max en halvdag och kommer hållas i Stockholm efter behov, intresseanmälan genom kontaktformuläret på hemsidan. Anton Vannesjö och Rolf Örelll är utbildningsförordnare. Har vi någon gemensam uppskjutning på annan ort kan utbildningen göras på plats.

Har man genomfört D-utbildningen och har tillstånd från sin kommun att förvara och hantera pyrotekniska varor (googla på er kommuns namn och “tillstånd explosiva varor LBE”), så får man använda kommersiella motorer i alla storlekar, elektriska tändare och pyrotekniska sepparationsladdningar. Däremot krävs det enligt klubbreglerna av säkerhets- och försäkringsskäl en certifiering och medlemskap i raketorganisationen www.Tripoli.org för att få använda motorer med en impuls över 160 Newtonsekunder, men det är snarare ett prov på konstruktion och hanteringen av själva raketen än ett rent regelkrav. Ordförande i klubben kan certifiera enligt detta system för alla motorstorlekar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *