Medlemsavgifter 2021

Medlemsavgifter 2021

Från och med i år inför vi medlemsavgifter. Bara tillstånden för vår nya förvaring kostar runt 9000 kr och det behövs en löpande inkomst för att finansiera verksamheten.

Följande är avgifterna (medlemskapet gäller till sista mars 2022):

(exklusiv kostnad för SMFF/Tripoli)

Ej aktiv medlem [EA]:                     50 kr (får ej delta på uppskjutningar med egen raket)

Low Power [LP] (krav medlemskap SMFF)
ungdom:                                100 kr
senior                                     200 kr

High Power [HP] (krav medlemskap Tripoli / Avgift inkl. low power om SMFF medlem)
ungdom                                   100 kr
senior                                     300 kr

Ungdom är till och med det kalenderåret personen fyller 25 år.

Belopp förs över till Skandiabanken, konto: 9159-841.530-3. Bidrag mottages gärna!
Mottagare: “Anton Vannesjö, SMRK”, ange EA/LP/HP och namn som kommentar, och ev bidrag.

Om beloppet inte är mottaget innan årsmötet har man inte rösträtt.

Följande är kostnader som föreningen inte styr över och tecknas separat:

SMFF medlemskapet kostar 145 kr för senior, 100 kr för junior. Mer info efter årsmötet.
Tripoli kostar 70 USD. Medlemskap söks på http://www.tripoli.org/Membership Krav för att skjuta raketer tyngre än 500 gram.

Någon form av avgift kommer tas ut vid varje launch event, beroende på omkostnader och vad markägaren vill ha betalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *