Lagar och regler

I Sverige krävs det inget tillstånd för att skjuta upp raketer med en max vikt på 500 gram och med max 100 gram drivmedel. Vill man skjuta upp raketer över den gränsen krävs det ett tillstånd från Transportstyrelsen som måste sökas 30 dagar i förväg, det kostar 1400 kr (år 2020). I TSFS 2013:77 står … Continue reading Lagar och regler