Lagar och regler

Regler:

I Sverige krävs det inget tillstånd för att skjuta upp raketer med en max vikt på 500 gram och med max 100 gram drivmedel av kategori P1. Vill man skjuta upp raketer över den gränsen krävs det ett tillstånd från Transportstyrelsen som måste sökas 30 dagar i förväg, det kostar 1400 kr (år 2020). I TSFS 2013:77 står det hur man ansöker.

Därutöver krävs tillstånd från sin lokala brandmyndigheten om man vill förvara eller använda mer än 100 gram drivmedel. Ta kontakt med din brandmyndigheten i hemkommunen för ansökan. Oftast hittar man ansökan på deras hemsida som antagligen heter något i stil med “ansökan för explosiva varor enligt LBE”. Det tillståndet kan kosta från 3000kr och uppåt. Bästa är att diskuteras med brandchefen om de kan debitera på timme då prislistorna oftast är baserade på ansökningar för företag.

Från MSB:s sida är det krav på en så kallad D-utbildning, för att använda motorer i kategorin P1 över 100 gram drivmedel eller alla motorer i kategorin P2. Detsamma gäller för att använda elektriska tändare, beroende på hur reglerna tolkas. Föreningen har tillstånd från MSB att bedriva D-utbildning. Se detta inlägg för mer information.

Föreningen är i kontakt med MSB för att driva igenom mer tillåtande regler, då de inte står i proportion mot mängden andra pyrotekniska produkter som till exempel fyrverkerier som får förvaras hemma i mängder upp till 5 kg.

 

Följande föreskrift hanterar reglerna kring uppskjutningar om obemannade raketer (observera att TSFS 2017:110 enligt TS ej är applicerbar på raketer):

TSFS 2013:77. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften.

TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (17 kap 6 §)

 

Läs mer om hanteringen av explosiva ämnen här:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

MSBFS 2016:4 föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

MSBFS 2016:5 föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen