Lagar och regler

I Sverige krävs det inget tillstånd för att skjuta upp raketer med en max vikt på 500 gram och med max 100 gram drivmedel. Vill man skjuta upp raketer över den gränsen krävs det ett tillstånd från Transportstyrelsen som måste sökas 30 dagar i förväg, det kostar 1400 kr (år 2020). I TSFS 2013:77 står det hur man ansöker.

Därutöver krävs tillstånd från sin lokala räddningstjänst/kommunen om man vill förvara eller använda mer än 100 gram drivmedel eller använda elektriska tändsystem. Ta kontakt med din brandmyndigheten i hemkommunen för ansökan. Oftast hittar man ansökan på deras hemsida som heter något i stil med “ansökan för explosiva varor enligt LBE”. Tillståndet kostar oftast mellan 4 -6000kr beroende på kommun. Bästa är att diskuteras med brandchefen om de kan debitera på timme då prislistorna oftast är baserade på ansökningar för företag.

Från MSB:s sida är det krav på en så kallad D-utbildning, för att använda motorer i den pyrotekniska kategorin P1 som innehåller över 100 gram drivmedel eller alla motorer i kategorin P2. Detsamma gäller för att använda elektriska tändare. Svenska Modellraketklubben har tillstånd från MSB att bedriva D-utbildning, se här “D-utbildning” för mer information.

Från 2021 krävs ingen D-utbildning eller tillstånd enligt LBE för att delta i föreningens aktiviteter! Hur som en bra utbildning att ha om man ska hålla på med raketer och pyroteknik.

Föreningen är i kontakt med MSB för att driva igenom mer tillåtande regler, då de inte står i proportion mot mängden andra pyrotekniska produkter som till exempel fyrverkerier som får förvaras hemma i mängder upp till 5 kg.

Utöver de svenska reglerna är det lämpligt att man följer de regler som National Fire Protection Association – NFPA utger i USA, som är generella säkerhetsregler vid uppskjutning av både mindre och större raketer. Skapar man ett kostnadsfritt konto kan man komma åt dokumenten online, sök efter NFPA 1122 för modellraketer eller NFPA 1127 för “high power rockets”. Föreningen har även dokumentet digitalt, önskas en kopia kontakta oss.

På klubbevent är det på många fält krav på medlemsskap i Tripoli, på grund av försäkringen som ingår i medlemskapet. Läs mer om Tripoli här.

 

Följande föreskrift hanterar reglerna kring uppskjutningar om obemannade raketer (observera att TSFS 2017:110 enligt TS ej är applicerbar på raketer):

TSFS 2013:77. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften.

TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (17 kap 6 §)

 

Läs mer om hanteringen av explosiva ämnen här:

MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU

MSBFS 2016:4 föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

MSBFS 2016:5 föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen