Safety code

Svenska Modellraketklubben följer den internationella organisationen Tripoli Rocketry Association Inc’s rekommendationer och säkerhetsregler vid uppskjutning av obemannade raketer.

Som medlem godkänner du att följa deras regler och riktlinjer.

Se http://www.tripoli.org/SafetyCode

Viktigast är

Medlemmen förbinder sig även att följa de för tiden gällande svenska regler och föreskrifter som reglerar verksamheten vid uppskjutning av obemannade raketer, se sektionen “regler” på hemsidan för riktlinjer.

Avser medlemmen skjuta upp raketer med en totalt installerad impuls på eller över 160Ns eller snittdragkraft på över 80N krävs av försäkringsskäl medlemsskap i Tripoli, samt ett utfärdat certifikat för nivå 1 eller högre. Se http://www.tripoli.org/Certification. Klubben har möjlighet att certifiera för nivå 1 till 3.

Vid uppskjutning av raketer som inte faller inom definitionen ovan ansvarar medlemmen själv för att denna är försäkrad för skador mot 3e part. Deltagaren kan aldrig hålla den som ansvarar för eventet som ansvarig för de skador som kan uppkomma i samband med uppskjutningen, det inkluderar både den som ansvarar för att skjuta upp raketen (skjutledaren) och andra funktionärer.
Medlemmen förbinder sig att under alla omständigheter uppträda på ett säkert sätt och kan när som helst uteslutas som medlem av styrelsen.

Medlemmen förpliktar sig att följa klubbens stadgar, som finns att läsa här.