Medlemskap

Avgifter för 2024 är följande:

Ej aktiv medlem (ej delta på uppskjutningar med egen raket)
– 50 kr

Low power – raketer under 500 gram och motorer upp till G-impuls (inkl medlemskap SMFF)
– ungdom 100 kr
– senior 300 kr

High Power – raketer över 500 gram och motorer med impulsen G eller högre (inkl medlemskap SMFF, Tripoli medlemskap behövs!)
– ungdom 100 kr
– senior 400 kr

Ungdom är till och med det kalenderår man fyller 18 år (nya regler från SMFF).
Seniorer med SMFF medlemskap i annan klubb har 100 kr rabatt på medlemsavgiften.

För medlemskap sökta från 1 oktober gäller det även för nästkommande år, och gäller till sista februari året efter.

 

Vill ni skjuta raketer över 500 gram (high power) söker ni medlemskap i Tripoli här: https://www.tripoli.org

Betalning

Betalning görs till föreningens bangirokonto på Swedbank.
Mottagare: Svenska Modellraketklubben
Bankgironummer: 104-4940
Swish-nummer: 123 135 22 44

Ange namn och vad du betalar för!

Ansök här:

  Förnamn

  Efternamn

  Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

  E-post

  Telefonnummer

  Berätta lite om dig själv och varför du vill bli medlem

  Vilken form av medlemskap? [Ej Aktiv / Low Power / High Power]