Medlemskap

Medlemsavgifter 2021

 

(exklusiv kostnad för SMFF/Tripoli)

 

Ej aktiv medlem [EA]:            50 kr (får ej delta på uppskjutningar med egen raket)

Low Power* [LP] (krav medlemskap SMFF)
– ungdom:                                  100 kr
senior                                        200 kr

High Power** [HP] (krav medlemskap Tripoli / Avgift inkl. low power om SMFF medlem)
– ungdom                                   100 kr
senior                                       300 kr

Ungdom är till och med det kalenderåret personen fyller 25 år. Medlemskapet gäller till sista mars 2022.

 

*Low power är det som oftast räknas som modellraketer, max startvikt på 500 gram och med en motor med under 100 gram drivmedel. Medlemskap i Svenska modellflygförbundet kommer behövas.

** High Power är raketer som behöver medlemskap och certifiering från Tripoli. Vi kan certifiera i klubben.

 

Mottagande bank: Skandiabanken

Konto: 9159-841.530-3.
Mottagare: “Anton Vannesjö, SMRK”

Ange EA/LP/HP och namn som kommentar, och ev bidrag.

 

Vi har även ett PayPal konto.
Överför beloppet till admin@smrk.space
Viktigt att ange att det är en privat transaktion, annars tas det ut avgifter.

Om beloppet inte är mottaget innan årsmötet har man inte rösträtt.

Följande är kostnader som föreningen inte styr över och tecknas separat:

SMFF medlemskapet kostar 145 kr för senior, 100 kr för junior. Mer info efter årsmötet.
Tripoli kostar 70 USD. Medlemskap söks på http://www.tripoli.org/Membership Krav för att skjuta raketer tyngre än 500 gram.

Någon form av avgift kommer tas ut vid varje launch event, beroende på omkostnader och vad markägaren vill ha betalt.

Dina personuppgifter sparas i klubbens medlemsregister i syftet att användas för medlemsadministration och utskick. Styrelsen är personuppgiftsansvariga. Använd kontaktformuläret om utdrag önskas ur registret eller för att ändra eller ta bort uppgifter. Personuppgifterna raderas 24 månader efter uppsagt medlemskap. Uppgifterna kan komma att delas med kommunen i syfte att söka bidrag för verksamheten.

 

Ansök som medlem här:

  Förnamn

  Efternamn

  Postadress

  Postnummer

  Postort

  Land

  E-post

  Telefonnummer

  Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

  Berätta lite om dig själv och varför du vill bli medlem

  Vilken form av medlemskap? [EA-Ej Aktiv / LP-Low Power / HP-High Power]