Blogg

Första D-utbildningen i Magnethuset

Den 7e April höll Svenska Modellraketklubben sin första D-utbildning. Vi höll till i Magnethuset på Observatoriekullen vid Odenplan i Stockholm i Astronomisk Ungdoms lokaler. Med fyra närvarande kunde vi enkelt hålla goda avstånd sinsemellan och 4 timmar senare lämnade raketaspiranterna med en hel del kunskaper rikare inom pyroteknik och regelverk.

Årsmötet 2020

Svenska modellraketklubbens årsmöte genomfördes via videolänk kvällen den 27:e februari.

 

Årets styrelse blev enligt följande:

Ordförande: Anton Vannesjö (nyval)

Ledamot: Lars Sjödahl (sittande), Rolf Örell (nyval)

Revisor: Janne Djärv (extern, sittande)

 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

 

Tack till de som deltog!

Uppskjutning med NTI-gymnasiet

Den 7e februari 2020 arrangerade SMRK tillsammans med NTI-gymnasiet Sverige och Astronomisk ungdom en uppskjutning för gymnasieelever i området kring gamla Barkarby flygfält. Eleverna på NTI-gymnasiet hade som uppgift att bygga modellraketer med ett Arduino chip som skulle mäta bland annat höjd. Det blev en intressant dag med många sistaminuten byggen och reparationer men till slut kom de flesta raketerna upp. Tyvärr kom inte alla ner i samma form som de skjöts upp med och eleverna fick mist sagt en del spektakulära scener!

Vi fick även se Rolf skjuta upp en av sina raketer med en Aerotech motor, var uppskattat!

Läs om NTI-gymnasiets reportage från dagen här.

 

Tack till medlemmen Andreas som stod för fotografierna och videoklippen.

Tillstånd för D-utbildning!

Svenska Modellraketklubben har mottagit tillstånd från MSB att bedriva utbildning för att få använda P1 och P2 för raketer. Styrelsen har inte tagit beslut om det kommer tas ut någon symbolisk avgift och om det är krav på medlemskap, men vi måste föra register på alla som genomgått utbildningen så det senaste blir sannolikt ett krav (medlemskapet är kostnadsfritt).

Utbildningen är på max en halvdag och kommer hållas i Stockholm efter behov, intresseanmälan genom kontaktformuläret på hemsidan. Anton Vannesjö och Rolf Örelll är utbildningsförordnare. Har vi någon gemensam uppskjutning på annan ort kan utbildningen göras på plats.

Har man genomfört D-utbildningen och har tillstånd från sin kommun att förvara och hantera pyrotekniska varor (googla på er kommuns namn och “tillstånd explosiva varor LBE”), så får man använda kommersiella motorer i alla storlekar, elektriska tändare och pyrotekniska sepparationsladdningar. Däremot krävs det enligt klubbreglerna av säkerhets- och försäkringsskäl en certifiering och medlemskap i raketorganisationen www.Tripoli.org för att få använda motorer med en impuls över 160 Newtonsekunder, men det är snarare ett prov på konstruktion och hanteringen av själva raketen än ett rent regelkrav. Ordförande i klubben kan certifiera enligt detta system för alla motorstorlekar.

Senaste nytt från myndigheterna

Några uppdateringar från myndighetssidan.

För att få inneha och använda modellraketmotorer över 100 gram och elektriska tändare krävs som kanske känt tillstånd från den lokala brandmyndigheten och att man genomgått en D-utbildning, från en av MSB:s godkända utbildare.

Brandförsvaret har varit mycket samarbetsvilliga för att kunna utfärda undertecknad tillstånd för hantering och förvaring av pyrotekniska artiklar så billigt som möjligt, och för att få ned kostnaderna debiterades det mesta av arbetet intern som egenutbildning och resten på timme istället för fastpris. Notan för tillståndet blev 2400 kronor istället för över 5000 kr och gäller för förvaring av pyrotekniska artiklar i 1.3 och 1.4 i bostaden i 5 år, samt tillstånd att använda dessa.

Efter att ha lusläst MSBFS 2016:3 (9 kap 31§) framgår det däremot att man inte får förvara mer än 100 gram motorer och 0 gram tändare i bostaden, utan bara i externt förråd, på grund av att MSB:s föreskrifter inte verkar vara fullt så genomtänkta som de kanske borde. För att ställa det i perspektiv får man ha 5 kg krut, 5 kg fyrverkerier och 20 kg ammunition i bostaden. Tekniskt sett är ett lägenhetsförråd inte “bostad”, men brandkåren tycker det är en dålig ide att förvara explosiva varor i gemensamma förråd. Har man externt utomhusförråd gäller inte några begränsningar. MSB kan inte uttala sig om varför föreskrifterna ser ut som de gör och håller med om att det inte är realistiskt på något sätt. Frågan är under diskussion intern i MSB och de har en dialog med Brandförsvaret för att hitta en lösning, och förhoppningsvis kommer de öka gränsen för mängden raketmotorer som får förvaras i bostad, med eller utan tillstånd från brandförsvaret är oklart. Förhoppningsvis kan de lösa det kortsiktigt genom att utförda ett generellt undantag för modellraketmotorer och tändare, men föreskriften är under revidering och kommer förhoppningsvis kunna skrivas om helt gällande modellraketmotorer och tändare i framtiden.

Gällande ammoniumperklorat kompositmotorer (APCP) har MSB öppnat upp möjligheten för att exkludera dem från artiklar över explosiva varor. Jag har skickar in dokument och tekniska analyser från USA och de ska diskutera möjligheterna intern med deras jurister och tekniska experter, både gällande APCP och tändare.

Ansökan för att hålla D-utbildning internt i föreningen är snart klar att skickas in, och jag hoppas att vi kommer kunna hålla den kostnadsfritt för alla medlemmar. Idag krävs den för att använda motorer med mer än 100 gram drivmedel och alla elektriska tändare. Förhoppningsvis kommer den inte behövas i framtiden.

Tar fortfarande gärna emot förslag för olika fält runt om i landet som kan vara lämpliga för mindre och större raketer, kan göra en lista på hemsidan om det vore intressant. Tillstånd krävs dock från markägaren för formella klubbuppskjutningar, så bra om man kollat upp detta innan.

Fly safe,

//Anton, ledamot SMRK