Blogg

Medlemsavgifter 2021

Medlemsavgifter 2021

Från och med i år inför vi medlemsavgifter. Bara tillstånden för vår nya förvaring kostar runt 9000 kr och det behövs en löpande inkomst för att finansiera verksamheten.

Följande är avgifterna (medlemskapet gäller till sista mars 2022):

(exklusiv kostnad för SMFF/Tripoli)

Ej aktiv medlem [EA]:                     50 kr (får ej delta på uppskjutningar med egen raket)

Low Power [LP] (krav medlemskap SMFF)
ungdom:                                100 kr
senior                                     200 kr

High Power [HP] (krav medlemskap Tripoli / Avgift inkl. low power om SMFF medlem)
ungdom                                   100 kr
senior                                     300 kr

Ungdom är till och med det kalenderåret personen fyller 25 år.

Belopp förs över till Skandiabanken, konto: 9159-841.530-3. Bidrag mottages gärna!
Mottagare: “Anton Vannesjö, SMRK”, ange EA/LP/HP och namn som kommentar, och ev bidrag.

Om beloppet inte är mottaget innan årsmötet har man inte rösträtt.

Följande är kostnader som föreningen inte styr över och tecknas separat:

SMFF medlemskapet kostar 145 kr för senior, 100 kr för junior. Mer info efter årsmötet.
Tripoli kostar 70 USD. Medlemskap söks på http://www.tripoli.org/Membership Krav för att skjuta raketer tyngre än 500 gram.

Någon form av avgift kommer tas ut vid varje launch event, beroende på omkostnader och vad markägaren vill ha betalt.

Senaste nytt från ordförande

 

Hej raket-entusiaster!

 

Mycket har hänt senaste året och här följer en kort sammanfattning:

  • Föreningen fick i januari vårt allra första egna tillstånd från Storstockholms brandförsvar att hantera och förvara upp till 20 kg pyrotekniska motorer, tändare och krut! Förvaringen sker i en medlems utebod i ett 170 kg tungt säkerhetsskåp med kodlås. Se bilder på vår Facebook sida. Medlemmar kommer kunna hyra plats i förrådet. Maila för mer info.

 

  • Föreningen fick i somras ett bidrag från Tripoli (se nedan) på 4500 kr och köpte in 26 mindre raketbyggsatser och 48 st A till D motorer till försäljning för medlemmarna. Se mer info om workshop nedan.

 

  • I samarbete med Storstockholms Brandförsvar och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har vi fått ett undantag som medger att medlemmar i föreningen får delta och skjuta upp egna raketer på arrangerade event utan eget tillstånd från brandkåren eller D-utbildning! Tidigare behövdes båda dera med en kostnad på över 5000 kr.

 

  • Vi har slutit avtal med en bonde utanför Enköping precis bredvid Långtora flygplats, att skjuta upp raketer från. Vi kommer främst använda denna platsen för större raketer och Tripoli certifieringar, för att undvika att skräp hamnar på åkrarna. Uppskjutning av egen raket från detta fält kräver av försäkringsskäl Tripoli-medlemskap (http://www.tripoli.org/

 

  • För samma fält har vi nästan fått till ett tillstånd från Transportstyrelsen att skjuta upp raketer över 500 gram. Förhandlingar pågår fortfarande mellan Transportstyrelsen och Luftfartsverket gällande luftrummet.

 

  • Vi har fått tillåtelse att använda Långtora flygfält (ESVL) för att skjuta upp modellraketer, det vill säga raketer under 500 gram. För uppskjutning här krävs av försäkringsskäl medlemskap i Svenska Modellflygförbundet – SMFF (se nästa punkt).

 

  • Föreningen har en ansökan om att bli en förening under SMFF och därmed Riksidrottsförbundet. En förmån som inte bara inkluderar en försäkring och möjlighet att söka vissa bidrag, utan möjliggör även att tävla internationellt under FAI – Space Models (https://www.fai.org/page/s-space-models) Vi väntar på att få nya stadgar godkända av kommande årsmöte (kallelse kommer snart) och sedan bli antagna av förbundet.

 

 

Digital workshop

Söndag den 14e mars (vecka 10) kl 13:00 bjuder vi in till en digital workshop för alla medlemmar. Workshoppen är kostnadsfri och kommer gå över konversationsverktyget Zoom. Läs mer här.

Första D-utbildningen i Magnethuset

Den 7e April höll Svenska Modellraketklubben sin första D-utbildning. Vi höll till i Magnethuset på Observatoriekullen vid Odenplan i Stockholm i Astronomisk Ungdoms lokaler. Med fyra närvarande kunde vi enkelt hålla goda avstånd sinsemellan och 4 timmar senare lämnade raketaspiranterna med en hel del kunskaper rikare inom pyroteknik och regelverk.

Årsmötet 2020

Svenska modellraketklubbens årsmöte genomfördes via videolänk kvällen den 27:e februari.

 

Årets styrelse blev enligt följande:

Ordförande: Anton Vannesjö (nyval)

Ledamot: Lars Sjödahl (sittande), Rolf Örell (nyval)

Revisor: Janne Djärv (extern, sittande)

 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

 

Tack till de som deltog!

Uppskjutning med NTI-gymnasiet

Den 7e februari 2020 arrangerade SMRK tillsammans med NTI-gymnasiet Sverige och Astronomisk ungdom en uppskjutning för gymnasieelever i området kring gamla Barkarby flygfält. Eleverna på NTI-gymnasiet hade som uppgift att bygga modellraketer med ett Arduino chip som skulle mäta bland annat höjd. Det blev en intressant dag med många sistaminuten byggen och reparationer men till slut kom de flesta raketerna upp. Tyvärr kom inte alla ner i samma form som de skjöts upp med och eleverna fick mist sagt en del spektakulära scener!

Vi fick även se Rolf skjuta upp en av sina raketer med en Aerotech motor, var uppskattat!

Läs om NTI-gymnasiets reportage från dagen här.

 

Tack till medlemmen Andreas som stod för fotografierna och videoklippen.

Tillstånd för D-utbildning!

Svenska Modellraketklubben har mottagit tillstånd från MSB att bedriva utbildning för att få använda P1 och P2 för raketer. Styrelsen har inte tagit beslut om det kommer tas ut någon symbolisk avgift och om det är krav på medlemskap, men vi måste föra register på alla som genomgått utbildningen så det senaste blir sannolikt ett krav (medlemskapet är kostnadsfritt).

Utbildningen är på max en halvdag och kommer hållas i Stockholm efter behov, intresseanmälan genom kontaktformuläret på hemsidan. Anton Vannesjö och Rolf Örelll är utbildningsförordnare. Har vi någon gemensam uppskjutning på annan ort kan utbildningen göras på plats.

Har man genomfört D-utbildningen och har tillstånd från sin kommun att förvara och hantera pyrotekniska varor (googla på er kommuns namn och “tillstånd explosiva varor LBE”), så får man använda kommersiella motorer i alla storlekar, elektriska tändare och pyrotekniska sepparationsladdningar. Däremot krävs det enligt klubbreglerna av säkerhets- och försäkringsskäl en certifiering och medlemskap i raketorganisationen www.Tripoli.org för att få använda motorer med en impuls över 160 Newtonsekunder, men det är snarare ett prov på konstruktion och hanteringen av själva raketen än ett rent regelkrav. Ordförande i klubben kan certifiera enligt detta system för alla motorstorlekar.

Senaste nytt från myndigheterna

Några uppdateringar från myndighetssidan.

För att få inneha och använda modellraketmotorer över 100 gram och elektriska tändare krävs som kanske känt tillstånd från den lokala brandmyndigheten och att man genomgått en D-utbildning, från en av MSB:s godkända utbildare.

Brandförsvaret har varit mycket samarbetsvilliga för att kunna utfärda undertecknad tillstånd för hantering och förvaring av pyrotekniska artiklar så billigt som möjligt, och för att få ned kostnaderna debiterades det mesta av arbetet intern som egenutbildning och resten på timme istället för fastpris. Notan för tillståndet blev 2400 kronor istället för över 5000 kr och gäller för förvaring av pyrotekniska artiklar i 1.3 och 1.4 i bostaden i 5 år, samt tillstånd att använda dessa.

Efter att ha lusläst MSBFS 2016:3 (9 kap 31§) framgår det däremot att man inte får förvara mer än 100 gram motorer och 0 gram tändare i bostaden, utan bara i externt förråd, på grund av att MSB:s föreskrifter inte verkar vara fullt så genomtänkta som de kanske borde. För att ställa det i perspektiv får man ha 5 kg krut, 5 kg fyrverkerier och 20 kg ammunition i bostaden. Tekniskt sett är ett lägenhetsförråd inte “bostad”, men brandkåren tycker det är en dålig ide att förvara explosiva varor i gemensamma förråd. Har man externt utomhusförråd gäller inte några begränsningar. MSB kan inte uttala sig om varför föreskrifterna ser ut som de gör och håller med om att det inte är realistiskt på något sätt. Frågan är under diskussion intern i MSB och de har en dialog med Brandförsvaret för att hitta en lösning, och förhoppningsvis kommer de öka gränsen för mängden raketmotorer som får förvaras i bostad, med eller utan tillstånd från brandförsvaret är oklart. Förhoppningsvis kan de lösa det kortsiktigt genom att utförda ett generellt undantag för modellraketmotorer och tändare, men föreskriften är under revidering och kommer förhoppningsvis kunna skrivas om helt gällande modellraketmotorer och tändare i framtiden.

Gällande ammoniumperklorat kompositmotorer (APCP) har MSB öppnat upp möjligheten för att exkludera dem från artiklar över explosiva varor. Jag har skickar in dokument och tekniska analyser från USA och de ska diskutera möjligheterna intern med deras jurister och tekniska experter, både gällande APCP och tändare.

Ansökan för att hålla D-utbildning internt i föreningen är snart klar att skickas in, och jag hoppas att vi kommer kunna hålla den kostnadsfritt för alla medlemmar. Idag krävs den för att använda motorer med mer än 100 gram drivmedel och alla elektriska tändare. Förhoppningsvis kommer den inte behövas i framtiden.

Tar fortfarande gärna emot förslag för olika fält runt om i landet som kan vara lämpliga för mindre och större raketer, kan göra en lista på hemsidan om det vore intressant. Tillstånd krävs dock från markägaren för formella klubbuppskjutningar, så bra om man kollat upp detta innan.

Fly safe,

//Anton, ledamot SMRK