Kontakt

Den ideella föreningen Svenska Modellraketklubben med organisationsnummer 802518-9823, har sitt säte i Stockholm och grundades 2018.

 

Styrelsen består 2019 av

Ordförande: Rolf Örell (Tripoli prefekt)

Ledamöter: Anton Vannesjö och Lars Sjödahl. Suppleant Markus Johanson.

 

Vi finns på Facebook:

Svenska Modellraketklubben – SMRK

 

Eller genom mail: