Välkommen till Svenska Modellraketklubben

Svenska Modellraketklubben – SMRK – bildades 2018 i Stockholm och är en rikstäckande förening med medlemmar i hela landet. Vi bygger och skjuter upp amatörbyggda obemannade raketer av olika storlekar, samt utbildar både medlemmar och organisationer i pyroteknik. 

På grund av mer restriktiva regler senaste åren har hobbyn blivit svår att genomföra inom de lagliga ramarna. Klubben arbetar aktivt med MSB och Transportstyrelsen för att lobba för enklare regler och jobbar aktivt för att göra hobbyn tillgänglig för flera.

Vi har utbildningstillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utföra D-utbildning för raketmotorer, tändare och annan relaterad pyroteknisk utrustning, vilket är ett krav för att få använda dessa.

SMRK välkomnar både modellraketer och high power rockets, där gränsen definieras av hur stora raketerna är och hur starka motorer som används. Ska man skjuta upp raketer över 500 gram, som är högsta vikten för en modellraket i Sverige, krävs tillstånd från Transportstyrelsen samt tillstånd från markägaren.

Vi är en förening under både SMFF – Svenska Modellflygförbundet (och därigenom Riksidrottsförbundet) samt Tripoli Rocketry Association, som är en internationellt erkänd raketorganisation för high power rockets. För raketer under 500 grams startvikt går vi under SMFF och FAI-S regler, och allt över det gör vi under Tripolis regler och försäkring. Klubben kan certifiera våra medlemmar upp till nivå 3.

 

Vi finns även på Facebook, Svenska Modellraketklubben.

I Stockholmsregionen skjuter vi upp raketer under 500 gram på gamla Tullinge flygfält söder om Stockholm, och raketer upp till 10 kg får vi skjuta upp till 1200 meter. Vi letar fält för uppskjutning i andra delar av Sverige, där våra medlemmar jobbar aktivt för att hitta nya området att vara på.

Välkommen!

Uppskjutning av Peters Aerotech Tomahawk skalaraket ute vid Långtora, våren 2023.

 

Antons Arreaux bränner av 0 till 900 km/h på 1,5 sekunder, upp till ca 1000 meters höjd.
Antons Arreaux bränner av 0 till 900 km/h på 1,5 sekunder, upp till ca 1000 meters höjd.

 

Härligt väder ute på Tullinge flygplats

 

Raketer av olika dimensioner!