Välkommen till Svenska Modellraketklubben

Svenska Modellraketklubben – SMRK – bildades 2018 i Stockholm och är en rikstäckande förening med medlemmar i hela landet. Vi bygger och skjuter upp amatörbyggda obemannade raketer av olika storlekar, samt utbildar både medlemmar och organisationer i pyroteknik. 

På grund av mer restriktiva regler senaste åren har hobbyn blivit svår att genomföra inom de lagliga ramarna. Klubben arbetar aktivt mot MSB för att lobba för enklare regler och jobbar aktivt för att göra hobbyn tillgänglig för flera.

Vi har utbildningstillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utföra D-utbildning för raketmotorer, tändare och annan relaterad pyroteknisk utrustning, vilket är ett krav för att få använda dessa.

SMRK välkomnar både modellraketer och high power rockets, där gränsen definieras av hur stora raketerna är och hur starka motorer som används. Ska man skjuta upp raketer över 500 gram, som är högsta vikten för en modellraket i Sverige, krävs tillstånd från Transportstyrelsen samt tillstånd från markägaren.

Vi är en förening under Tripoli Rocketry Association, som är en internationellt erkänd raketorganisation för high power rockets och vi följer deras regler vid uppskjutning. Förutom de svenska lagarna, följer vi de etablerade amerikanska reglerna för raketskjutning (NFPA). Klubben kan certifiera våra medlemmar upp till nivå 3.

 

Vi finns även på Facebook, Svenska Modellraketklubben.

Vi hoppas kunna få tillgång till fält runt Stockholmsregionen, där vi regelbundet kan ses och skjuta upp raketer. Självklart även i andra delar av Sverige, där det finns intresse.

Välkommen!

 

Härligt väder ute på Tullinge flygplats