Välkommen till Svenska Modellraketklubben

 

Svenska Modellraketklubben – SMRK – bildades 2018 av ett gäng engagerade amatörer med intresset att bygga och skjuta upp raketer. Från små raketer i pappersrör upp till stora raketer av glasfiber som skjuts upp på flera kilometers höjd, så kallade high power rockets.

På grund av mer restriktiva regler senaste åren har hobbyn blivit svår att genomföra inom de lagliga ramarna. Klubben arbetar aktivt mot MSB för att lobba för enklare regler och har även kontakt med norra Stockholms brandförsvar för att få till ett billigare tillstånd för förvaring av raketmotorer.

Ordförande är Rolf Örell, som är prefekt under Tripoli Rocketry Association och han kan certifiera för nivå 1-3, vilket krävs om man vill skjuta upp high powered rockets. 

 

Vi hoppas kunna få tillgång till fält runt Stockholmsregionen, där vi regelbundet kan ses och skjuta upp raketer.

Självklart även i andra delar av Sverige, där det finns intresse.

 

Vi följer reglerna för raketuppskjutning under Tripoli, som finns att läsa här