Author: Anton Vannesjö

Första D-utbildningen i Magnethuset

Den 7e April höll Svenska Modellraketklubben sin första D-utbildning. Vi höll till i Magnethuset på Observatoriekullen vid Odenplan i Stockholm i Astronomisk Ungdoms lokaler. Med fyra närvarande kunde vi enkelt hålla goda avstånd sinsemellan och 4 timmar senare lämnade raketaspiranterna med en hel del kunskaper rikare inom pyroteknik och regelverk.

Årsmötet 2020

Svenska modellraketklubbens årsmöte genomfördes via videolänk kvällen den 27:e februari.   Årets styrelse blev enligt följande: Ordförande: Anton Vannesjö (nyval) Ledamot: Lars Sjödahl (sittande), Rolf Örell (nyval) Revisor: Janne Djärv (extern, sittande)   Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen ansvarsfrihet för 2019.   Tack till de som deltog!

Uppskjutning med NTI-gymnasiet

Den 7e februari 2020 arrangerade SMRK tillsammans med NTI-gymnasiet Sverige och Astronomisk ungdom en uppskjutning för gymnasieelever i området kring gamla Barkarby flygfält. Eleverna på NTI-gymnasiet hade som uppgift att bygga modellraketer med ett Arduino chip som skulle mäta bland annat höjd. Det blev en intressant dag med många sistaminuten byggen och reparationer men till…

Read the full article