Senaste nytt från ordförande

Hej raket-entusiaster!

 

Mycket har hänt senaste året och här följer en kort sammanfattning:

  • Föreningen fick i januari vårt allra första egna tillstånd från Storstockholms brandförsvar att hantera och förvara upp till 20 kg pyrotekniska motorer, tändare och krut! Förvaringen sker i ett 170 kg tungt säkerhetsskåp med kodlås. Se bilder på vår Facebook sida. Medlemmar kommer kunna hyra plats i förrådet. Maila för mer info.

 

  • Föreningen fick i somras ett bidrag från Tripoli (se nedan) på 4500 kr och köpte in 26 mindre raketbyggsatser och 48 st A till D motorer till försäljning för medlemmarna. Se mer info om workshop nedan.

 

  • I samarbete med Storstockholms Brandförsvar och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har vi fått ett undantag som medger att medlemmar i föreningen får delta och skjuta upp egna raketer på arrangerade event utan eget tillstånd från brandkåren eller D-utbildning! Tidigare behövdes båda dera med en kostnad på över 5000 kr.

 

  • Vi har slutit avtal med en bonde utanför Enköping precis bredvid Långtora flygplats, att skjuta upp raketer från. Vi kommer främst använda denna platsen för större raketer och Tripoli certifieringar, för att undvika att skräp hamnar på åkrarna. Uppskjutning av egen raket från detta fält kräver av försäkringsskäl Tripoli-medlemskap (http://www.tripoli.org/

 

  • För samma fält har vi nästan fått till ett tillstånd från Transportstyrelsen att skjuta upp raketer över 500 gram. Förhandlingar pågår fortfarande mellan Transportstyrelsen och Luftfartsverket gällande luftrummet.

 

  • Vi har fått tillåtelse att använda Långtora flygfält (ESVL) för att skjuta upp modellraketer, det vill säga raketer under 500 gram. För uppskjutning här krävs av försäkringsskäl medlemskap i Svenska Modellflygförbundet – SMFF (se nästa punkt).

 

  • Föreningen har en ansökan om att bli en förening under SMFF och därmed Riksidrottsförbundet. En förmån som inte bara inkluderar en försäkring och möjlighet att söka vissa bidrag, utan möjliggör även att tävla internationellt under FAI – Space Models (https://www.fai.org/page/s-space-models) Vi väntar på att få nya stadgar godkända av kommande årsmöte (kallelse kommer snart) och sedan bli antagna av förbundet.

 

Digital workshop

Söndag den 14e mars (vecka 10) kl 13:00 bjuder vi in till en digital workshop för alla medlemmar. Workshoppen är kostnadsfri och kommer gå över konversationsverktyget Zoom. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *