D-utbildning

Svenska Modellraketklubben har tillstånd från MSB att bedriva utbildning för att få använda pyrotekniska produkter P1 och P2 för obemannade raketer, så kallad D-utbildning. Utbildningen är på ca 3 h och hålls i Stockholm efter behov, intresseanmälan sker genom kontaktformuläret på hemsidan. Anton Vannesjö och Rolf Örell är av MSB godkända utbildningsförordnare. Har vi en uppskjutning på annan ort kan utbildningen eventuellt anordnas på plats.

Har man genomfört D-utbildning och har tillstånd från sin kommun att förvara och hantera pyrotekniska varor (googla på er kommuns namn och “tillstånd explosiva varor LBE” för ansökan), så får man använda kommersiella motorer i alla storlekar, elektriska tändare och pyrotekniska sepparationsladdningar. Utan tillståndet får man bara använda motorer med mindre än 100 gram drivmedel och inga elektriska tändare.

Kostnaden för D-utbildningen är i dagsläget 200 kr för SMRK-medlemmar, och 500 kr för icke medlemmar. Alla som går utbildningen får ett diplom hemskickat och kommer registreras hos MSB efter fullförd utbildning. Lokalavgift på 390 kr delas jämnt på alla som deltar.

Teoretiska moment är bland annat genomgång av svenska lagar, förordningar och föreskrifter, medans de praktiska momenten blir demonstration av olika typer av motorer och tändare. Ingen pyroteknik kommer avfyras.

För en sammanfattning av de regler som gäller hittar ni mer info här.