D-utbildning

Svenska Modellraketklubben har tillstånd från MSB att bedriva utbildning för att få använda pyrotekniska produkter P1 och P2 för obemannade raketer, så kallad D-utbildning. Utbildningen är inte giltig för andra produktkategorier. Utbildningen är på ca 4h och hålls i Stockholm efter behov, intresseanmälan sker genom kontaktformuläret på hemsidan. Anton Vannesjö och Rolf Örell är av MSB godkända utbildningsförordnare. Har vi en uppskjutning på annan ort kan utbildningen eventuellt anordnas på plats.

Har man genomfört D-utbildning och har tillstånd från sin kommun att förvara och hantera pyrotekniska varor (googla på er kommuns namn och “tillstånd explosiva varor LBE” för ansökan), så får man använda kommersiella motorer i alla storlekar, elektriska tändare och pyrotekniska sepparationsladdningar. Utan tillståndet får man bara använda motorer med mindre än 100 gram drivmedel och inga elektriska tändare.

Kostnaden för D-utbildningen är i dagsläget 300kr för SMRK-medlemmar, och 500kr för icke medlemmar. Alla som går utbildningen får ett diplom hemskickat och kommer registreras hos MSB efter fullförd utbildning. Lokalavgift på 100 kr per deltagare tillkommer. I dagsläget sker utbildning enbart för klubbens medlemmar.

D-utbildningen täcker bland annat följande produkter:
– Raketmotorer för modellraketer från bland annat Klima och Estes.
– Laddningsbara raketmotorer från Aerotech och Cesaroni.
– Elektriska tändare.
– Utbildningen kan även få tillgodoses vid förvaring av andra explosiva varor som Pyrodex eller svartkrut.
– Andra produkter med liknande konstruktion och funktion.

 

Kursen behandlar teoretiska moment och avslutas med demonstration av olika typer av motorer och tändare. Ingen pyroteknik avfyras.

 

Följande ämnen behandlas:

  • Introduktion till modell- och high power raketer
  • Svenska lagar och regler
  • Europeiska regler
  • Regler för transport
  • Ordningslagen
  • En teoretisk genomgång av de produkter vi använder
  • Känna och klämma på motorer och en video hur de monteras.

 

För en sammanfattning av de regler som gäller hittar ni mer info här.

 

För konsultation om tillståndsprocessen och info om Airsoft granater hänvisas till Vanntech AB (pyro.vanntech.se)