Author: SMRK

Tillstånd för D-utbildning!

Svenska Modellraketklubben har mottagit tillstånd från MSB att bedriva utbildning för att få använda P1 och P2 för raketer. Styrelsen har inte tagit beslut om det kommer tas ut någon symbolisk avgift och om det är krav på medlemskap, men vi måste föra register på alla som genomgått utbildningen så det senaste blir sannolikt ett…

Read the full article

Senaste nytt från myndigheterna

Några uppdateringar från myndighetssidan. För att få inneha och använda modellraketmotorer över 100 gram och elektriska tändare krävs som kanske känt tillstånd från den lokala brandmyndigheten och att man genomgått en D-utbildning, från en av MSB:s godkända utbildare. Brandförsvaret har varit mycket samarbetsvilliga för att kunna utfärda undertecknad tillstånd för hantering och förvaring av pyrotekniska artiklar…

Read the full article