Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Årsmöte 2024

26 March @ 19:30 - 20:30

Härmed kallas till årsmöte för Svenska Modellraketklubben för verksamhetsår 2024.

 

Årsmötet hålls digitalt och länk till mötet skickas till medlemmar via E-post.

 

Följande är dagordningen:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av eventuella medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 • b) hälften av ledamöterna i styrelsen för en tid av två år;
 • c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av två år;
 • d) 1 till 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 • e) 1 ordförande och 1 eller fler ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Motioner som är inkomna skickas till medlemmar via mail.

 

 

Styrelsen SMRK

Details

Date:
26 March
Time:
19:30 - 20:30
Event Category:
Event Tags:

Venue

Zoom
Sweden

Organiser

Svenska Modellraketklubben
Email
admin@smrk.space
View Organiser Website