Tag: openrocket

Digital workshop 14e mars

Söndag den 14e mars (vecka 10) kl 13:00 bjuder vi in till en digital workshop för alla betalande medlemmar. Workshoppen är kostnadsfri och kommer gå över konversationsverktyget Zoom. Vi börjar med en kort introduktion till modellraketer, sedan kommer en presentation av CAD-verktyget Open Rocket där man kan designa och simulera raketuppskjutningar. Vi kommer diskutera parametrar…

Read the full article